COACHING

Terapi og coach

Har du brug for indre ro og styrke, lider du af angst, depression eller stress så læs blot videre. Vi hjælper dig et skridt ad gangen og holder dig i hånden hele vejen til målet.

At være livskunstner handler om, bevidst at kunne forme sit liv, så det afspejler ens inderste værdier. Når vi beskæftiger os med de store spørgsmål og finder vores personlige svar på dem, skaber vi herigennem et godt udgangspunkt for at omsætte vores drømme, længsler og mål til virkelighed.
Vi kan vælge at give os selv lov til at leve ud fra vores inderste sandhed og give slip på den del af bagagen, der ikke længere giver os indhold og kvalitet i livet.

Coachings forløb

Har du et ønske om, at blive den bedste udgave af dig selv og igen at skabe endnu bedre resultater i dit liv.

Hos Edelslundhus hjælper vi dig et skridt ad gangen
Har du brug for terapi og coaching til:

At genfinde din passion frem i arbejdslivet eller privatlivet.
At identificere om du er det rette sted i dit liv eller om du skal videre
At skabe bedre selvtillid og selvværd
At hjælpe dig videre i dit liv, når du oplever modgang
At øge dine præstationer og skabe bedre resultater
At komme i gang med de ting, som du har svært ved at udføre
At hjælpe dig til, at få endnu mere succes.

Vi kan ikke hjælpe dig til at blive som andre mennesker,- men vi kan hjælpe dig til at blive den bedste ugave af dig selv.

Stress

Forskellige mennesker reagerer forskelligt på stress
Vi mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på de samme begivenheder – hvad der stresser dig, kan virke stimulerende på en anden. Alene af den grund er det ofte nødvendigt til at tage individuelle hensyn, når man vil forebygge eller håndtere stress. For at undgå den skadelige stress, er det vigtigt, at kende de mekanismer, der bestemmer, om netop du bliver stresset.
Stress opstår sjældent udelukkende af et enkeltstående tilfælde, men skyldes som regel en kombination og et samspil af flere forskellige faktorer. Enhver begivenhed i livet, som vi finder truende, svær at håndtere eller som belaster os, kan være en mulig årsag til stress.
Typisk opstår stress i situationer, hvor der er ubalance eller et misforhold mellem de krav, vi selv eller omverdenen stiller til os, og de ressourcer, vi har til rådighed.

Depression

Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst, ingen interesse, nedsat energi og øget træthed. Det er en sygelig tilstand, som ikke skyldes dovenskab, personlig svaghed eller mangel på evne til at tage sig sammen. Ting, som tidligere ville gøre dig i godt humør og glad, er nu ligegyldig. Du oplever ingen glæde – hverken i samliv med din kæreste eller ægtefælle, ved arbejde eller uddannelse eller i fritidsaktiviteter.

Hvorvidt du har en depression afhænger af, hvordan symptomerne er, hvor mange der er, samt i hvor lang tid, du har haft dem. Dette er individuelt. Diagnosen depression kan indeholde mange forskellige former for kombinationer af symptomer og kan derfor også opleves forskelligt. Der skelnes mellem lette, moderate og svære depressioner, afhængigt af hvor mange symptomer der er til stede.

Kernesymptomet ved en depression er nedtrykthed. Den depressionsramte gribes af en følelse af håbløshed, modløshed og triste tanker. Nogle oplever dog i stedet, at de ikke kan føle noget, som om, at det er tomme for følelser.
Nedsat interesse eller glæde ved ting, som plejer at kunne fornøje personen. Aktiviteter, der ellers er kilder til glæde, forekommer pludselig tomme, uinteressante og meningsløse.
Der er ofte en følelse af konstant træthed, udmattelse og tunghed i kroppen. Dagligdags gøremål som f.eks. indkøb, madlavning og personlig pleje kan forekomme næsten uoverkommelige. Selv den mindste aktivitet kan dræne den depressionsramte for energi.
Depression kan også komme til udtryk, som en skyldfølelse eller selvbebrejdelse. En følelse af, ikke at have noget at byde på i forhold til andre mennesker, at man ikke er god nok. Den depressionsramte kan føle, at stå i skyggen af sig selv og kun være til besvær for omverdenen, venner eller familie.
Manglende søvn og søvnløshed eller øget søvntrang. Mange depressive har problemer med søvnen. Nogle kan sove mange timer i døgnet, andre har svært ved at sove. Det kan f.eks. være problemer med at falde i søvn, når man lægger sig for at sove, at man vågner mange gange i løbet af natten, eller at man vågner meget tidligt om morgenen og ikke kan falde i søvn igen.
Tanker om død, ulykke eller selvmord.
Tankerne kredser om alle de forfærdelige ting, som kan ske. Den depressionsramte kan være besat af tanken om, at en ulykke vil ramme hans eller hendes nærmeste. Man kan også få tanker om, at livet ikke er værd at leve, og trang til at gøre skade på sig selv eller ligefrem tage sit eget liv.
Ved meget svære depressioner kan der, ud over ovennævnte symptomer, også være psykotiske symptomer, f.eks. i form af vrangforestillinger, hvor man kan være overbevist om, at man er et værdiløst menneske eller andre lignende forestillinger. Psykotiske symptomer kan også være hallucinationer, det kan f.eks. være, at man hører eller ser ting, andre ikke kan se eller høre.

Angst

Angst er frygt og er et grundlæggende eksistens vilkår alle mennesker lever med i det daglige.
Ved hjælp af hypnoseterapi, kan angst fjernes og du vil opleve, hvilken forskel det gør i dit daglige liv.
Oplever du, at angsten har overtaget dig, og at du ikke længere kan styre den. Sover du dårligt om natten eller har du ikke lyst til at gå ud med andre, så har du brug for hypnoseterapi til at få livet og glæden tilbage.
Angst kan være opstået på baggrund af mange ting. Det kan være noget du har oplevet tidligere i dit liv, noget du har hørt fra andre, noget du tror, at du kan komme til at opleve. Det kan sagtens være forestillinger i dit sind som forstyrrer dig.
Angst kan også opstå som følge af andre sygdomme. Nogle mennesker har haft en svær opvækst eller skolegang, og nogle kan også have fået præstationsangst i forbindelse med eksamen eller krav fra omverdenen.
Nogle har måske haft megen uro omkring sig eller oplevelser af belastende karakter senere i livet.
Fælles er, at følelsen har taget over og man tænker for meget på det i hverdagen. Nogle er endda så overrumplet af angsten, at der er bestemte ting, de afholder sig fra at gøre, som de normalt ville, hvis de ikke var bange. Angsten kan altså hæmme ens livsglæde og livsudfoldelse helt urimeligt.

Kategorier

Seneste indlæg