Mindfulness

Ofte lever vi i en stressfyldt og turbulent hverdag, hvor tempoet accelerer og vi bliver udsat for mange skift og megen usikkerhed. De fleste mennesker befinder sig i en permanent tilstand af stress – en overophedning i kroppen som bestemt ikke er sund.
Vi fortaber os i tanker, følelser og uafbrudte gøremål, som i vid udstrækning gør, at vi mister kontakten til vores grundlæggende indre ro og nærvær.
Langt de fleste mennesker, er blevet vant til at være i denne tilstand. Det anses for at være normalt, at leve i det høje tempo, hvor krop og sind hele tiden accelerer.
Det er vigtigt, at have kendskab til sig selv og mærke ro og indre styrke. Ved hjælp af mindfulness og meditation lærer du dig selv bedre at kende og derved også, at være opmærksom på din krops signaler.

Meditation
Meditation betyder ’at være med det som er’. Dette vil sige, at være nærværende med det, som fra øjeblik til øjeblik, præsenterer sig for os i form af tanker, følelser, oplevelser og fornemmelser, uden at vurdere kvaliteten af det. Dette er, for de fleste af os, en udfordring, idet vores sind har tendens til konstant at vurdere, sortere, finde løsninger og forbedringer til de stimuli, som vi møder. Ydermere, er de fleste af os, på baggrund af vores samfunds struktur, vokset op med en hovedvægt af opmærksomhed på vores sinds udvikling og evne til intellektuelt at navigere os gennem vores liv.
At have disse evner er vigtige, og hjælper os til at være rationelle, planlægge og tænke logiske tanker omkring vores liv og situation. Indtager denne evne imidlertid størstedelen af vores tilgang til livet, skabes en ubalance.
Evnen til at være med det som er, være i nuet, er imidlertid, for de fleste af os, kun i mindre grad udviklet, og for mange bliver det på et tidspunkt i vores liv præsent, at denne dimension mangler. Det kan for eksempel give sig til udtryk i en fornemmelse af, at ‘noget bare mangler’, uden at kunne sætte fingeren på hvad det er. Eller det kan være en følelse af angst, håbløshed eller manglende fornemmelse af mening i vores liv.